Toiminta

Harjoitukset

Hälytysosasto harjoittelee joka maanantai klo.18.00 ennalta laaditun harjoitusohjelman mukaan, lukuunottamatta kesälomaa.

pintapelastusharjoitus
Pintapelastusharjoitusta ei aina tehdä kesällä ja auringossa, joskus harjoituksen täytyy vastata todellisuutta
potilaan irroitus
Harjoituksen aiheena potilaan irrotus autosta.

Hälytykset

Palokunnan hälyttäminen tapahtuu GSM-tekstiviestillä suoraan hätäkeskuksesta. Hälytykseen lähdön tulee sopimuksen mukaan tapahtua  vahvuudella 1+3 vuorokauden jokaisena aikana ympäri vuoden.

Ensivaste

Ensivaste kuuluu porrastettuun ensihoitojärjestelmään ja sillä tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka pystyy aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi, kykenee tehostettuun ensiapuun ja arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta eteenpäin. EVY(ensivasteyksikkö) ei koskaan kuljeta potilasta muuta kuin poikkeustapauksissa.  Ensivasteyksikkö hälytetään, kun se saavuttaa potilaan merkittävästi lääkinnällisen pelastustoimen yksikköä nopeammin. Yksikkö voidaan hälyttää myös lääkinnällisen pelastustoimen yksiköiden lisäavuksi.

Ensivasteen lisäksi kohteeseen hälytetään aina myös sairaankuljetusyksikkö.

Reposaaren VPK aloitti ensivastetoiminnan heinäkuussa 2009.

Ensivasteryhmän vetäjänä toimii Kai Sjögren.