Naisosasto

Naisosasto on vireä naisille tarkoitettu palokuntatoiminnan muoto ja se löytyy miltei joka VPK:sta. Toiminnan tarkoituksena on tukea hälytysosaston huoltoa, sekä toimia ennaltaehkäisevän toiminnan ja lähimmäistyön toteuttajana hädän sattuessa.

Toimintansa rahoittamiseksi naisosasto myy erilaisia turvallisuutta edistäviä tuotteita yleisötapahtumissa. Myynnissä on mm.  sammutuspeitteitä ja palovaroittimia.